Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Złe wpływy i skłonności – dalszy opis

Że jest to złudzenie, które bierze się z innych zgoła motywów niż głoszone, mogą potwierdzić przykłady z dziedziny tzw. uświadamiania seksualnego. Wielu rodziców widzi groźbę dla zdrowia psychicznego dziecka w tym, że przed okresem dojrzewania wiedziałoby ono cokolwiek o tych sprawach. Obecnie za postępowy uważany jest pogląd, że informacji o życiu seksualnym miałyby dostarczać dzieciom osoby fachowe, np. lekarze w szkołach. Co jednak stoi na przeszkodzie, by rodzice, którzy biorą na siebie zadanie kierowania dzieckiem we wszelkich życiowych sprawach, nie mogli sami tego zrobić?

Wielu pacjentów nerwicowych, tak jak Andrzej na przykład, którzy mieli w późniejszym życiu trudności seksualne, już we wczesnym nawet dzieciństwie przeżywało w związku z tymi sprawami konflikty, choć zdawało by się, że u dziecka jest to niemożliwe, bo co ono ma z tym wspólnego. Wielu z nich, i tak też było u Andrzeja, nigdy nie odważyłoby się o sprawach seksualnych mówić z rodzicami. Jest to tylko częściową prawdą, bo sami czasem przypominają sobie, można też dowiedzieć się tego od ich rodziców, że tak jak wszystkie dzieci interesowali się oni różnicami płci, szczegółami anatomicznymi i tym, skąd biorą się dzieci. Pytali o to rodziców. Dzieci pytają o wszystko, co je w zewnętrznym świecie interesuje, a ciało ludzkie i jego funkcje są oczywiście jednym z pierwszych obiektów ciekawości dziecka. Rodzice jednak często wobec takich pytań są bezradni – sami czują skrępowanie, nie wiedzą co i jak odpowiedzieć. Nie potrafią odpowiedzieć po prostu, językiem dziecka, mówiąc mu to, czego się chce dowiedzieć. Zaspokoiłoby to ciekawość dziecka, która wtedy sama skierowałaby się na inne tory. Dzieci mimo, że czasem nie pamiętają tych pierwszych niepowodzeń w naturalnym poszukiwaniu informacji, nabierają przekonania, że o tych sprawach mówić nie wolno i pytać o nie rodziców nie należy. Nie mówimy nawet o sytuacjach, kiedy dzieci są za to ostro przez rodziców karcone – efekty tego są oczywiste. Dziecko czuje, że nie wolno mu interesować się tym, że wszystko, co się z tym może dziać jest wstydliwe, a co więcej, brzydkie, brudne i złe. Jednocześnie to, czego się nie wie, jest sekretem, a nie ma nic bardziej pociągającego niż właśnie sekrety, niż ich odkrywanie i posiadanie swoich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.