Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Zjawisko alkoholizmu – dalszy opis

Wydaje się, że podjęcie bardziej zdecydowanych i świadomych oddziaływań na te grupy naszego społeczeństwa powinno stanowić główny kierunek pracy Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. Tym bardziej, że zjawisko to wykazuje cechy narastające. ń A. Święcicki: Alkohol. Zagadnienia polityki społecznej. ZG SKP, Warszawa 1968, s. 1?0.

Równocześnie nie ma przyczyn, które usprawiedliwiałyby brak szczerości w ocenie sytuacji, uznanej przez opinię społeczną za alarmującą. Dlatego też odpowiednie wychowanie młodego pokolenia może stanowić najbardziej skuteczny system walki z pijaństwem i alkoholizmem. Szczególną rolę w tej walce można przypisać świadomym oddziaływaniem różnych typów środowisk wychowawczych czy też organizacji społecznych i politycznych. Wśród tych środowisk wymienić g’ównie należy tzw. środowisko naturalne, lokalne i środowisko internacjonalne, tj. takie, w których element świadomego oddziaływania wychowawczego stanowi podstawę oddziaływania na młodą generację (szkoła, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje społeczne i młodzieżowe, zakład pracy itp.).

Wśród środków przeciwdziałania podstawowym i niezastąpionym jest takie wychowanie młodego pokolenia, które zapewniłoby abstynencję dzieci i młodzieży do wieku pełnoletności i jednocześnie wywarło wpływ na postawę trzeźwości w całym późniejszym życiu.

Zadanie to, równie trudne jak konieczne, jest obowiązkiem – wprawdzie nie tylko, ale przede wszystkim rodziców, wychowawców i szkoły. W aktualnych warunkach jest to raczej postulat niż stwierdzenie stanu faktycznego. Stan bowiem faktyczny to niejednokrotnie demoralizująca tolerancja, a najczęściej – spóźnione, z reguły mało skuteczne, morały, zakazy , i sankcje karne zamiast konsekwentnej pracy wychowawczej od najmłodszych lat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.