Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Twoje zdrowie w Twoim ręku

Od pierwszego wydania mej pracy, minęło wiele lat, które zmieniły naturalną koleją rzeczy punkt widzenia autora na niektóre zagadnienia kliniczne. Jego początkowy entuzjazm i podziw dla niezwykłych osiągnięć medycznych ostatnich lat, uległ ugruntowaniu, przesuwając się jednakże w kierunku życiowym i praktycznym. W czasie tym jednocześnie doszło do zasadniczych rewolucyjnych wprost zmian w układzie socjolo- giczno-politycznym społeczeństw Wschodniej Europy. Dominująca kiedyś, sztywna, sztuczna doktryna komunistyczna zastąpiona została na kapitalistyczną filozofię demokracji parlamentarnej. Rewolucja ta wywarła wpływ na ludzkie widzenie i zrozumienie świata, gdzie początkowy obraz pod kontrolą innych, z łatwizną życia na pensji, pod opieką reżymu zwanego Państwem, zastąpiony został dokryną bezwględności, eksponując siłę przebicia jednostki, gloryfikując ludzką inicjatywę i przedsiębiorczość jako zasadnicze walory w ekonomicznym rozwoju społeczeństw. Wielu ludzi znalazło się na rozdrożu, jak trudno zmienić pewne nawyki myślowe, psychozę strachu zamienić w ducha odwagi, poznać siebie i swoją siłę?

W demokracji parlamentarnej, każdy człowiek powinień odkryć swą niezawisłość, indywidualność, swą słabość i jednostkową izolację a jednocześnie zdawać sobie sprawę ze swej niezwykłej mocy. Każdy powinien mieć przekonanie, że zasadnicza decyzja o przebiegu życia leży w jego ręku. Jednostka musi polegać na sobie, zrozumieć, że jest to bezwzględną prawdą życiową. „Każdy jest kowalem, więc swego losu”.

Mimo, tego egoistycznego w swym meritum stwierdzenia, istnieje szereg okoliczności, gdzie jednostka, z konieczności życiowej, jest zależną od społeczeństwa, a jej możliwości walki z nieszczęściem czy niesprawiedliwoścą losu są ograniczone.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.