Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE TRENINGU BEHAWIORALNEGO

Odpowiadając na sformułowane tu pytania można stwierdzić, że często obserwuje się nieskuteczność terapii behawioralnej (W. I. Gardner 1971). Nie chodzi już o, to, że nie można uczynić z osoby upośledzonej osoby normalnej albo bardziej normalnej poprzez wyposażenie jej w nowe umiejętności społeczne przede wszystkim nie zawsze można sobie poradzić z likwidowaniem zachowań określanych jako tzw. nadmiary behawioralne (krzyki, nadpobudliwość ruchowa, stereotypie ruchowe, zachowania agresywne itd.). Często w własnej praktyce stwierdzałem, że zlikwidowanie pewnego zachowania pociągało za sobą pojawienie się nowych, innych zachowań niepożądanych. Ponadto podkreśla się, że trening behawioralny w zbyt dużym stopniu koncentruje się na zachowaniach upośledzonego umysłowo, a nie na sytuacjach, w których te zachowania są przejawiane. Jeśli sytuacje te jako źródła zaburzeń zachowania nie będą likwidowane, to zmniejszają skuteczność treningu w dłuższym okresie. Nie bez znaczenia są także problemy etyczne silnie związane ze stosowaniem technik behawioralnych. Dotyczy to szczególnie technik posługujących się karą jako wzmocnieniem. Podobnych zastrzeżeń można by podać znacznie więcej, ale i te wymienione wystarczą do podsumowania omawianego podejścia w sposób następujący:

– trening behawioralny jest przydatnym sposobem oddziaływań rehabilitacyjnych, szczególnie wobec osób głębiej upośledzonych umysłowo

– nie jest jednak tak, jak sądzą zwolennicy tego podejścia, że jest to jedyna skuteczna forma oddziaływania na upośledzonych

– trening, behawioralny ma wiele istotnych braków, szczególnie w zakresie stopnia opracowania teoretycznych podstaw do poszukiwań nowych form oddziaływań w ramach behawiorystycznej orientacji teoretycznej, lecz także poza nimi.

Sądzę, że taka ocena zadecydowała o rozwoju w latach siedemdziesiątych innego ujęcia teoretycznego praktyki rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo – podejścia nawiązującego do idei normalizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.