Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Wychowujemy dzieci i młodzież w trzeźwości

Wychowanie dzieci i młodzieży jest niewątpliwie trudnym zadaniem i wymaga wielu zabiegów o charakterze pedagogicznym. Nierealne byłoby oczekiwanie od każdego z dorosłych takiej znajomości zasad i metod wychowania, jaka obowiązuje zawodowego pedagoga-nauczyciela lub wychowawcę. Byłoby jednak błędem zupełne zrezygnowanie z tego rodzaju wymagań. Wynikiem takiego stanowiska są książki popularnonaukowe dla dorosłych, odpowiednie artykuły w prasie i specjalne programy radiowo-telewizyjne, tzw. uniwersytety dla rodziców i różne formy popularyzowania wśród nich wiedzy pedagogicznej.

Wydaje się ponadto, że gdyby nawet poradnictwo wychowawcze nie uwzględniało specjalnych trudności, jakie mają rodzice z niektórymi dziećmi, albo jakaś zasada lub proponowana metoda budziły zastrzeżenia, to też warto sięgnąć do źródeł informacji pedagogicznych, chociażby dlatego, że zmuszają do refleksji, do poszukiwania i wyboru najsłuszniejszych sposobów postępowania. Nieraz już książka o tematyce wychowawczej, rozmowa z doświadczonym pedagogiem albo po prostu dyskusja w większym zespole ludzi interesujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży, pozwoliła wykryć nie znane przedtem źródło przykrych konfliktów z dzieckiem. A wiadomo, że prawidłowe rozpoznanie choroby jest podstawowym warunkiem wyleczenia.

W uwagach pedagogicznych dotyczących omawianego przez nas problemu ni.e należy dopatrywać się zbioru niezachwianie pewnych, do każdej sytuacji pasujących wskazówek. Nie taka jest intencja autora i nie takie obiektywne możliwości, aby można było kusić się o niezawodne recepty. W każdej rodzinie, jak już wspomnieliśmy, są pewne specjalne warunki i sytuacje, nie do każdego dziecka jednakowo pasują te same zabiegi wychowawcze. Kwestią mądrości, doświadczenia dorosłych będzie dokonanie odpowiedniego wyboru rad, właściwej interpretacji zasad, zwłaszcza w zakresie wychowania w trzeźwości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.