Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Wprowadzanie młodzieży w życie społeczne i kulturalne

Na rodzinę składa również A. Kłoskowska podstawowy obowiązek wprowadzania młodzieży w życie społeczne i kulturalne, kształcenia w niej umiejętności wyboru wartościowych treści oraz uczestnictwa w życiu społecznym. „Rodzina nowoczesna stwarzająca warunki wspólnoty intelektualnej i moralnej stanowi bardzo istotny czynnik pośredniczący pomiędzy jednostką a społeczeństwem jako całością. Wywiera ona duży wpływ na ustalenie zakresu i charakteru partycypacji kulturalnej swych członków, jest ogniwem kształtowania się opinii i postaw.”3

Istotną sprawą jest także wpływ rodziny na kształtowanie się aspiracji życiowych młodzieży i wybór zawodu. Dążność ta uwarunkowana jest nie tylko pragnieniem samej młodzieży, lecz także aspiracjami jej rodziców oraz środowiska, z którego pochodzi.

Mówiąc o aspiracjach rodziców warto zwrócić uwagę na fakt, że skupiają się one głównie wokół pewnych zawodów czy też 7 grup zawodów. Niezależnie od tradycyjnych modeli zawodów inteligenckich, które stały się współcześnie ogólnodostępne, rodzice starają się wybierać młodzieży te zawody, w których kariera jest najwyraźniej zarysowana zarówno w postaci etapów awansu, jak i pozycji społecznej.

Zagadnienie to ma doniosłe znaczenie, gdyż wybór zawodu przez młodzież oraz kontynuacja kierunku nauki chroni znaczną część młodzieży przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi, a głównie piciem alkoholu i kształtowaniem negatywnych wzorów alkoholowych. Istnieje wprawdzie związany z tym zagadnieniem istotny problem, a mianowicie narzucanie przez rodziców niewłaściwego kierunku kształcenia zawodowego bądź też nawet własny wybór zawodu przez daną jednostkę, który w późniejszym etapie okazuje się niezbyt trafny. Otóż tego typu sytuacje mogą prowadzić i często prowadzą do frustracji, negatywnych postaw społecznych, opuszczania szkoły i kontaktów ze środowiskiem przestępczym, przestępczości i alkoholizmu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.