Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

TOKSYCZNOŚĆ A MECHANIZM DZIAŁANIA

Aby działanie leku in vivo było skuteczne, musi się on charakteryzować wybiórczą toksycznością dla komórki drobnoustroju i brakiem toksyczności dla komórek gospodarza. Aby spełnić ten warunek, idealny lek powinien działać na struktury i czynności komórki drobnoustroju, których nie mają komórki gospodarza. Pod tym względem bliskie doskonałości są antybiotyki beta-laktamowe. Ta grupa leków hamuje syntezę ściany komórkowej – struktury, którą mają tylko komórki drobnoustrojów. Co więcej, działają na ten etap syntezy, który zachodzi na zewnątrz błony komórkowej. Wśród znanych leków przeciwbakteryjnych beta-laktamy mają najmniejszą toksyczność dla człowieka, a ta cecha jest zdeterminowana ich mechanizmem działania.

Wiele leków uszkadzających strukturę i funkcję błony komórkowej drobnoustroju działa także na podobne struktury komórek gospodarza, co określa ich potencjalną toksyczność. Glikopeptydy, modyfikując transport przez błonę komórkową elementów do budowy ściany syntetyzowanych w cy- toplazmie, są w porównaniu z beta-laktamami bardziej toksyczne dla człowieka. Dwie odrębne grupy leków przeciwgrzybiczych, amfoterycyna B i imida- zole, działają na błonę komórkową drobnoustroju, natomiast ich toksyczność dla człowieka jest zróżnicowana. Amfoterycyna B wiąże się z elementami strukturalnymi błony komórkowej różnych tkanek gospodarza i to determinuje jej toksyczność dla człowieka. Ketokonazol i flukonazol nie mają takiego powinowactwa i są nietoksyczne w porównaniu z amfoterycyną.

Szlaki metaboliczne syntezy białka i kwasów nukleinowych nie różnią się w istotny sposób w komórkach drobnoustrojów i komórkach ssaków. Powinowactwo do receptorów jest tego samego stopnia, natomiast główną przyczyną braku działania toksycznego dla gospodarza jest niedostępność receptorów komórkowych dla leku. Wynika to z braku aktywnego transportu do wnętrza komórki lub odmiennej struktury wykluczającej penetrację leku. W rzeczywistości ta grupa leków wykazuje większe lub mniejsze działanie toksyczne dla człowieka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.