Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Stosowanie wywiadu nieskategoryzowanego – kontynuacja

Równocześnie należy liczyć się z faktem, że wywiad nieskate- goryzowany nie dostarcza na ogół materiału ilościowego, gdyż przeprowadzany jest zazwyczaj wśród niewielkiej (nieporównywalnej statystycznie) liczby osób. Głównym jego zadaniem jest zdobycie materiałów o charakterze jakościowym, pogłębionym, pozwalającym na wykrycie motywów, okoliczności pewnych zjawisk, powodów powstawania opinii lub działań oraz pozwala na bliski kontakt prowadzącego wywiad z rozmówcą, jak też rozejrzenia się w środowisku.

Wywiad nieskategoryzowany nie dostarcza jednak materiałów pewnych, to jest sprawdzalnych obiektywnie. Ponadto dużą rolę w badaniach odgrywa osoba prowadząca rozmowę, która może rzutować na wynik.

Problem jawności lub nie jawności wywiadów łączy się z ich formą i uzależniony jest przede wszystkim od roli społecznej, jaką w badanym środowisku odgrywa osoba przeprowadzająca wywiad, oraz od stopnia drażliwości problemów, o jakie pyta. Jeśli od prowadzącego wymaga się ścisłego przestrzegania tekstu kwestionariusza, np. przy badaniu na reprezentacji – wywiad musi być jawny i protokołowany w obecności osoby udzielającej informacji. Wynika to stąd, że bardzo trudno jest zapamiętać dokładnie tekst obszernego kwestionariusza, a następnie wynotować dosłownie (zgodnie z wymogami) po odbytym wywiadzie.

Wywiad jawny protokołowany prowadzony bywa bardzo często w sytuacji obserwacji zewnętrznej, gdy obserwacje, przypadkowe rozmowy pragniemy przy pomocy szczegółowego wywiadu skontrolować z wytypowanymi osobami danego środowiska. Ten typ wywiadu jest prowadzony przy pełnym poinformowaniu rozmówcy o jego własnej roli, o treściach, które będą przedmiotem zainteresowania prowadzącego wywiad oraz o celu wykorzystania uzyskanych wiadomości. W tej sytuacji możemy stosować dowolną- formę wywiadu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.