Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Ruchy zautomatyzowane u człowieka

Ćwiczenie dopiero wówczas przynosi należytą korzyść, gdy zostaną zachowane pewne warunki. Pierwszym z nich jest, aby ćwiczący wiedział, o co chodzi, posiadał wiedzę, która mu wyjaśnia, dlaczego pewien sposób wykonania jest lepszy od drugiego. Ważnym czynnikiem jest pokaz prawidłowego wykonywania czynności. cji bodźcowych nie wywiera istotnego wpływu na przebieg czynności, który regulowany jest kolejnymi następującymi po sobie reakcjami.

Obok automatyzacji zachodzą w tym szeregu w miarę powtarzania dalsze zmiany. Dokładniejsze badania wykazują, że przygotowanie do poszczególnych ruchów zaczyna się stopniowo coraz wcześniej. O ile początkowo każda kolejna reakcja zaczynała się dopiero od chwili zadziałania każdorazowego bodźca b, bu b2 itd., to przy automatyzacji pierwszy bodziec wywołuje nie tylko pierwszy ruch, ale jednocześnie wzbudza proces przygotowywania ruchów następnych bez oczekiwania na dalsze kolejne bodźce. W ten sposób proces, który początkowo składał się z szeregu odrębnych, kolejno po sobie następujących faz, zaczyna się skracać. W jednej i tej samej chwili odbywa się równocześnie większa ilość procesów, w szczególności zaś razem z procesami realizacji ruchów początkowych wraz z wykonywaniem wszczyna się przygotowanie do ruchów następnych. Dzięki temu szereg odrębnych ruchów prostych układa się w jednolitą czynność.

Ruchy zautomatyzowane mają to do siebie, że każdy ruch pociąga za sobą następny i jeden wynika niejako z drugiego. Ruch poprzedzający jest bodźcem do wykonania ruchu następnego. Dlatego zdarza się, że ktoś, kto wyciągnął rękę do dźwigni i nie trafił na dźwignię, zaciska palce, jakby ją chwytał, zanim spojrzy i skontroluje położenie ręki, która nie trafiła we właściwe miejsce.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.