Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Rosnąca samodzielność myślenia

Szukając wyjścia z sytuacji, których często sami nie rozumieją, młodzi wpadają niejednokrotnie w sceptycyzm, a nawet pesymizm i negację wartości stworzonych i propagowanych przez dorosłych. Jest to tło, na którym rozwijają się formy życia młodzieży, uchylającej się od kontroli dorosłych. Negacja manifestuje się w postawach przekory w stosunku do zarządzeń, sprzeciwu wobec poleceń i postawy dorosłych. Jeżeli dorośli nie rozumieją sytuacji, nie znają procesów psychicznych i trudności dorastającego, nie potrafią odpowiednio postępować, przekora i sprzeciw mogą występować przez dłuższy okres, a nawet przez całą fazę dorastania.

Zjawiskom przekory sprzyja rosnąca samodzielność myślenia, rozwój aktywności umysłowej, rozszerzanie się wiedzy o stosunkach społecznych, rozwój krytycyzmu i dociekliwości. Czynniki te sprawiają, że młodociany spostrzega i nieraz przejaskrawia niekonsekwencje dorosłych, rozbieżności między głoszonymi przez nich poglądami a postępowaniem.

Dorastający pragną wszystko zrozumieć i pragną dojrzeć wszędzie uzasadnienie. Dorosły częstokroć nie potrafi podać logicznego uzasadnienia swego postępowania. Chociaż czuje, że jest ono słuszne, ale nie potrafi wytłumaczyć dlaczego. Bywa to nieraz źródłem bolesnych konfliktów.

Rozwijający się krytycyzm młodocianych kieruje się często i na własną osobę. Młodzież podchwytuje przejawy własnej słabości i własne braki, ma skłonność do wyolbrzymiania tych braków. Drobne niekonsekwencje lub przejawy złych skłonności traktuje w sposób przejaskrawiony co podrywa wiarę w siebie i powoduje skłonność do załamań. Dla osłonięcia własnej słabości posługuje się nieraz zmyśleniami, fanfaronadą, arogancją, która jest w istocie rzeczy wyrazem poczucia słabości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.