Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Procesy myślowe i cechy myślenia i ich badanie

Cechą umysłu jest również rozległość myśli, pod którą rozumiemy umiejętność ogarniania całości zagadnień, bez zatracania ważnych szczegółów. Duże znaczenie ma też szybkość myślenia, szczególnie potrzebna w sytuacjach, gdy procesy przebiegają szybko i wymagają natychmiastowej interwencji. Taką szybkością myślenia musi się odznaczać np. komendant straży pożarnej, kierujący akcją gaszenia pożaru. Nie wszystkie rodzaje działania wymagają szybkości myślenia Jest wiele prac, w których tylko gruntowność : systematyczność decydują o prawidłowym wyniku. Tak jest np. w badaniach naukowych, w których hipotezy sprawdza się nieraz przez dziesiątki lat, zanim uzyska się pewność, czy są prawdziwe czy fałszywe.

Szybkości myślenia przeciwstawiamy pochopność, która ies: przejawem nagłego krytycyzmu bądź lenistwa umysłowego : polega na zadowoleniu się pierwszym lepszym tłumaczeniem zy wyjaśnieniem, bez głębszego wniknięcia w istotę zagadnienia . prób sprawdzania, czy nasze wyjaśnienie jest słuszne.

Procesy myślowe i cechy myślenia badamy rozmaitymi metodami. Rodzaj myślenia, jego sprawność i cechy przejawiają się przede wszystkim w działaniu. Obserwacja postępowania i działania innych ludzi pomaga więc w badaniu procesów myślowych. Wytwory takie, jak wypracowania, wiersze, zadania młodzieży, pomysły konstrukcyjne mogą dostarczyć wielu cennych informacji o procesach myślowych ich autorów.

W niektórych krajach rozpowszechnione są metody badania testowego. Za pomocą testów można badać zakres i głębokość wiedzy (testy wiadomościowe), jak również umiejętność poprawnego rozumowania1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.