Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

PRAWA POWSTAWANIA I ZANIKANIA ZWIĄZKÓW CZASOWYCH CZ. II

Silne pobudzanie w jakimś miejscu kory mózgowej powoduje hamowanie czynności nerwowej w okolicy ośrodka pobudzonego. Są to przykłady indukcji ujemnej. Indukcja ujemna jest procesem hamowania wewnętrznego, tj. hamowania wynikłego z istnienia aktualnego w korze innego ogniska pobudzenia. Można przytoczyć jako przykład hamowania zewnętrznego wejście obcej osoby w czasie karmienia psa. Powoduje ono wstrzymanie odruchów pokarmowych. W przypadku hamowania zewnętrznego przyczyna hamowania znajduje się poza organizmem. Jest to więc dodatkowy bodziec, zakłócający normalną reakcję.

Odrębnym rodzajem hamowania jest hamowanie p o z a zakres o w e, ochronne. Następuje ono wówczas, gdy intensywność bodźca jest zbyt wielka i przekracza granicę wydolności komórek nerwowych. Wówczas mimo zwiększenia siły bodźca nie następuje zwiększenie siły odruchu. Ogłuszający hałas nie wpływa na polepszenie słyszalności, przekracza bowiem zakres możliwości odbiorczych naszego ucha. Zbyt intensywny zapach pożywienia może czasem wywołać nawet przeżycie przykre i wstrzymanie reakcji pokarmowych. Należy o tym pamiętać i w pracy szkolnej. Nie zawsze wielka intensywność bodźców sprzyja najlepszemu przyswojeniu materiału nauCZ9.t\ia. Należy I fi t.CiiSy W- ność bodźców stosować do wydajności nerwowej uczniów.

W niektórych przypadkach gwałtownych bodźców energia nerwowa przedostaje się na niewłaściwe dla siebie drogi nerwowe. Jest to proces rozprzestrzeniania się pobudzania, który nazywamy irradiacją. Tak np. przy uderzeniu w oko widzimy wiele barw. Ból zęba może przebiec na inne drogi nerwowe i odczuwamy wtedy ból w całej głowie, słyszymy stuk itp.

Procesy hamowania wewnętrznego występują bez udziału bodźców środowiskowych. Do hamowania wewnętrznego zaliczamy tzw. hamowanie wygaszające. Następuje ono wówczas, gdy bodziec bezwarunkowy występuje bez towarzyszenia bodźca warunkowego. Utworzony poprzednio związek czasowy powoli zanika. Jeżeli np. wytworzyliśmy odruch pokarmowy u psa na widok zapalonej żarówki, a później podajemy pokarm bez sygnału świetlnego, wówczas wytworzony odruch zanika, ponieważ stracił swoje życiowe znaczenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.