Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Podział okresów rozwojowych na wiek i płeć

Młodzież miejska wykazuje przyspieszenie okresu dojrzałości seksualnej o przynajmniej jeden rok. Zmiany te świadczą, że należałoby przeprowadzić ponowne badania nad okresami rozwoju młodzieży w warunkach budownictwa socjalistycznego i zbadać dokładnie przyczyny przyspieszonego rozwoju dzieci i młodzieży w czasach współczesnych.

Napotykane trudności informują, że jednak rozwój przebiega inaczej w różnych warunkach środowiskowych, wychowawczych, ustrojowych, że jest on uwarunkowany historycznie rozwojem cywilizacji technicznej. Nie ma więc i nie będzie rozwoju w ogóle, niezależnego od konkretnego okresu historycznego. Rozwój jednostki jest ściśle związany z historią i warunkami życia społecznego.

Proponowany podział okresów rozwojowych, opracowany na podstawie wszechstronnych badań, dotyczy jednostki wzrastającej w europejskim środowisku kulturalnym, w. czasach współczesnych. Uwzględnia on w miarę możności zarówno kryteria organiczne, jak i społeczne. Oto ten podział:

– noworodek 1-10 dni,

– wiek niemowlęcy 10 dni-1 roku,

– wczesne dzieciństwo 1-3 lat,

– pierwsze dzieciństwo 4-7 lat,

– drugie dzieciństwo 8-12 lat chłopcy, 8-11 lat dziewczęta,

– wiek dorastania 13-16 lat chłopcy,

– 12-15 lat dziewczęta,

– wiek młodzieńczy 17-21 lat chłopcy,

– 16-20 łat dziewczęta,

– wiek dojrzały I okres 22-35 lat mężczyźni, 21-35 lat kobiety,

– wiek starczy 61-74 lat mężczyźni, 56-74 lat kobiety,

– późny wiek starczy 75-90 lat

– długowieczność 90 i więcej lat.

ROZWÓJ PSYCHICZNY PRZED OKRESEM DORASTANIA – OKRES NIEMOWLĘCY

Pediatrzy okres niemowlęcy dzielą na dwa pódokre- sy. Pierwszy obejmuje mniej więcej pierwszy miesiąc życia i przechodzi stopniowo w okres następny. Ten drugi okres trwa tak długo, jak długo trwa karmienie piersią matki, choćby częściowe.

Okres pierwszy znamionuje wiele poważnych zmian w organizmie noworodka. Jest to okres przysposobienia do życia w no- wym środowisku po opuszczeniu organizmu matki. Rozpoczynają swoją funkcję płuca, co prowadzi do poważnych zmian w przemianie materii. Zmienia się skład krwi, ustala się krwiobieg, dawne drogi krwiobiegu ulegają odwrotnemu rozwojowi, zmieniają się reakcje naczyń, zaczyna powoli działać regulacja cieplna organizmu. Ustała dostawa substancji odżywczych z organizmu matki, zaczyna funkcjonować żołądek i przewód pokarmowy, rozpoczyna się „rozruch” układu trawiennego. W połowie pierwszego miesiąca wszczynają się procesy nerwowe w korze wielkich półkul mózgowych, dając możliwość ustanawiania związków ze światem zewnętrznym.

W okresie pierwszego roku organizm wykazuje wiele cech charakterystycznych. Cechuje go niedojrzałość organów trawiennych, co przejawia się w małej ilości soków żołądkowych, w niewielkiej aktywności fermentów trawiennych i w braku zębów. To wszystko ulega stopniowej zmianie przygotowując możliwość przejścia z diety mlecznej na bardziej urozmaicony pokarm.

Drugą cechą charakterystyczną jest bardzo intensywny wzrost długości ciała i wagi. Przeciętna długość noworodka wynosi 49- -50 cm, a pod koniec pierwszego roku dochodzi do 73-75 cm. Trzykrotnie wzrasta ciężar. Waga ciała noworodka z przeciętnej 3,3 kg podnosi się do 10 kg pod koniec pierwszego roku życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.