Wywiad profesora Bogusława Halikowskiego

Wypada chyba odrzucić założenie, że owa klientela prywatna to osoby na tyle niedorozwinięte, aby nie potrafiły ocenić, czyje działanie bardziej im pomaga – wysokiej klasy specjalisty, zajmującego się badaniem jądra komórkowego, czy też tego „medycznego debila”. Przecież zanim poddali się leczeniu przez tego ostatniego, musieli bywać wcześniej i u tych pierwszych. Jak wyjaśnić tę zagadkę? Przecież to ci pierwsi właśnie powinni mieć klientelę walącą do nich drzwiami i oknami.

Czytaj dalej Wywiad profesora Bogusława Halikowskiego

ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ (CELLULITIS) CZ. II

W proces zapalny w różnym stopniu są wciągnięte naczynia i węzły chłonne. Na zmienionej zapalnie skórze mogą być widoczne pęcherze wypełnione su- rowiczo-brunatnym płynem, zwłaszcza jeżeli jest duży obrzęk lub zakrzepica żył głębokich. Jeżeli nie ma znacznego uszkodzenia tkanek i współistniejącej patologii, a chory jest odpowiednio leczony, nie obserwuje się dalszej progresji choroby. W zapaleniu tkanki łącznej w zakażeniach rany, zwłaszcza po brudnych operacjach brzusznych, zakażeniu niedokrwionych kończyn i dużym uszkodzeniu tkanek, powstają ogniska martwicy, pojawia się wydzielina ropna i zgorzel tkanek oraz bardziej nasilone są ogólne objawy septyczne.

Czytaj dalej ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ (CELLULITIS) CZ. II

Niesienie pomocy dzieciom alkoholików

Aby podjąć właściwe formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej lub materialnej, niezbędne jest zebranie pełnych informacji o dzieciach zagrożonych alkoholizmem, zaniedbanych, a nawet deprawowanych. W zależności od ustaleń może powstać potrzeba odizolowania dziećka od rodziny albo skierowania na leczenie ojca alkoholika, a nierzadko obojga rodziców.

Czytaj dalej Niesienie pomocy dzieciom alkoholików

Podział okresów rozwojowych na wiek i płeć

Młodzież miejska wykazuje przyspieszenie okresu dojrzałości seksualnej o przynajmniej jeden rok. Zmiany te świadczą, że należałoby przeprowadzić ponowne badania nad okresami rozwoju młodzieży w warunkach budownictwa socjalistycznego i zbadać dokładnie przyczyny przyspieszonego rozwoju dzieci i młodzieży w czasach współczesnych.

Czytaj dalej Podział okresów rozwojowych na wiek i płeć

Wyniki uzyskane przez P. Koegela i R. B. Edgertona

Na koniec prezentacji wyników uzyskanych przez P. Koegela i R. B. Edgertona chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na typy związków interpersonalnych, w jakie wchodzą osoby upośledzone umysłowo. Otóż okazało się, że można wyróżnić trzy rodzaje tych związków. Pierwszy rodzaj to związki „upośledzony umysłowo – upośledzony umysłowo”. W badanej grupie było 15 osób utrzymujących wyłącznie kontakty tego rodzaju. Upośledzonych, którzy wchodzili w związki zarówno z upośledzonymi jak nieupośledzonymi osobami, było 19. Wreszcie można było wyodrębnić 11 osób, które nawiązywały związki interpersonalne wyłącznie z osobami sprawnymi intelektualnie. W wyniku przeprowadzonych obliczeń statystycznych okazało się, iż nie ma zależności między typem więzi społecznej tworzonej z osobami upośledzonymi a sposobem percypowania ich przez osoby znaczące.

Czytaj dalej Wyniki uzyskane przez P. Koegela i R. B. Edgertona

KLINIKA I ROZPOZNANIE ZAPALENIA OTRZEWNEJ CZ. II

W zapaleniu otrzewnej spowodowanym zawałem lub zatorem krezki i następczą rozległą martwicą ściany jelita w obrazie klinicznym dominują objawy ogólne spowodowane kwasicą metaboliczną, natomiast objawy brzuszne są ograniczone (2, 32). Ograniczone zapalenie otrzewnej wokół zmienionych zapalnie narządów ma zwykle mniej gwałtowny przebieg, z wyjątkiem przypadków pęknięcia ropnia. U chorych leczonych steroidami i w innych postaciach immunosupresji początkowo objawy kliniczne „ostrego brzucha” mogą być zamaskowane, dopiero pęknięcie ropnia czy przedziurawienie ściany jelita powoduje gwałtowną progresję choroby w kierunku wstrząsu. Podobnie bóle brzucha i obrona mięśniowa mogą być słabo nasilone u chorych z osłabionymi powłokami jamy brzusznej, w tym we wczesnym okresie po porodzie, u chorych z wodobrzuszem spowodowanym marskością wątroby i w stanach znacznego niedożywienia (2).

Czytaj dalej KLINIKA I ROZPOZNANIE ZAPALENIA OTRZEWNEJ CZ. II

POCHODNE IMIDAZOLU I TRIAZOLU

Związki te, nazywane niekiedy w piśmiennictwie anglosaskim „azolami” (terminu takiego nie ma w nazewnictwie chemicznym), stanowią największe osiągnięcie chemioterapii przeciwgrzybiczej w ostatnich latach. Początkowo syntetyzowano pochodne imidazolu do stosowania zewnętrznego związkiem takim był klotrimazol, znany jako Canesten. Pochodną imidazolu, podawaną ogólnie, jest m.in. ketokonazol. Pochodne triazolu są wolniej metabolizowane i słabiej wpływają na metabolizm steroidów u człowieka należy do nich flukonazol i itrakonazol.

Czytaj dalej POCHODNE IMIDAZOLU I TRIAZOLU

INNE NARZĄDY ZMYSŁOWE

Organem węchu u człowieka są zakończenia nerwowe ukryte w błonie śluzowej nosa i reagujące na zawiesiny substancji, znajdujące się w powietrzu. Organem smakowym u dziecka do roku dziesiątego jest cała jama ustna, u człowieka dorosłego koniec górnej części języka, podniebienie miękkie, tylna strona gardła i okolice przełyku. We wszystkich tych miejscach znajdują się brodawki smakowe o różnych kształtach. W ściankach brodawek są kubki smakowe, a w nich wiązki komórek zwane pęczkiem smakowym. W każdej z tych komórek znajdują się włókienka nerwu języ- kowo-połykowego. Na włókienka te działają rozpuszczone w ślinie pokarmy. Zależnie od rodzaju pokarmu otrzymujemy wrażenia smakowe w czterech rodzajach: słony, gorzki, kwaśny, słodki. Wszelkie inne smaki są rezultatem współdziałania i mieszania wrażeń węchowych ze smakowymi i dotykowymi.

Czytaj dalej INNE NARZĄDY ZMYSŁOWE