Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Doświadczenia szpitalne bioterapeuty

Kiedy usiłowałem przypomnieć sobie, w jakim szpitalu byłem po raz pierwszy, miałem poważne trudności. Chyba była to Akademia Medyczna w Gdańsku i był to przypadek kobiety, która, chorując na serce,…

Diagnozowanie radiestezyjne

Odrębnych kilka zdań należy się diagnozowaniu radiestezyjnemu. Choroba - to zakłócenie częstotliwości drgań atomu wchodzącego w skład nieprawidłowo pracującej komórki. Wielu radiestetów twierdzi, że…

Istotność różnic w stopniu stygmatyzacji

Wyprzedzając nieco tok prowadzonej analizy, chciałbym w tym miejscu omówić krótko drugą grupę wyników uzyskanych w eksperymencie D. Nawrockiego. Okazało się mianowicie, że o wielkości stygmatyzacji w…

Leczenie nerwic na oddziale

Leczenie nerwic może być prowadzone nie tylko w poradniach, w warunkach ambulatoryjnych, ale również na oddziałach różnego typu. Mogą to być oddziały typu sanatoryjnego lub oddziały, na których leczy…

Wnioski dla nauczenia

Tak więc przez pierwsze dni materiał jest pamiętany najlepiej, później następuje proces zapominania, który początkowo jest szybszy, a później wolniejszy. Dlatego np. do egzaminu nie należy się uczyć…

Procesy myślowe i cechy myślenia i ich badanie

Cechą umysłu jest również rozległość myśli, pod którą rozumiemy umiejętność ogarniania całości zagadnień, bez zatracania ważnych szczegółów. Duże znaczenie ma też szybkość myślenia, szczególnie…

Leczenie farmakologiczne nerwicy

W leczeniu nerwic znajdują zastosowanie leki o różnych punktach uchwytu, działające na różne procesy fizjologiczne i ich zakłócenia. Jak wiadomo, w nerwicy występują zaburzenia w czynności różnych…