Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Motywy działania

Z drugiej zaś strony należy zauważyć, że nie wszystkie ruchy celowe w tym sensie, że zdążają do osiągnięcia jakiegoś celu, są istotnie celowe ze względu na wynik. Tak np. małe dziecko może chcieć…

Konflikty jawne i ukryte

Jak z tego widać, Maria rzeczywiście nie miała sporów, zatargów ani kłótni rodzinnych, czyli tego, co nazwalibyśmy jawnymi konfliktami. Przyszła do nas właśnie z takim przekonaniem. Po dłuższej…

Zastrzeżenia wobec leczenia przy nerwicy

Można tego uniknąć, jeśli ktoś nie opiera się na samej tylko wierze, ale jest również gotów wytrzymać przykre chwile i trudne okresy w leczeniu. Jednym słowem, jeśli chęć wyleczenia się będzie na…

Ingerecja fali akustycznej w organizm ludzki

Wszystkie gatunki ziemskie wraz z człowiekiem w trakcie rozwoju ewolucyjnego poznały jedynie energię słoneczną i w mniejszym stopniu - dzięki tłumiącemu działaniu atmosfery - kosmiczną oraz…

Złudzenia spostrzeżeniowe

Nie zawsze wyodrębnianie przedmiotu z tła jest łatwe. Istnieje niemało pomysłowych rysunków - zagadek, polegających na tym, że poleca się dzieciom w gmatwaninie różyczek odnaleźć ogrodnika, którego…

Bioterapia w leczeniu ciężkich chorób

Ojciec Przemka zawiadomił mnie telefonicznie o chorobie, ale to było wszystko, co mógł zrobić - szpital ten jest jedynym miejscem w Trójmieście, gdzie nie jestem wpuszczany. Byłem na kilku oddziałach…