Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

Płyn dializacyjny do badania bakteriologicznego pobiera się w dużej ilości, po czym zagęszcza przez wirowanie. Przejrzysty płyn zagęszcza się przez filtrację (18). Po zagęszczeniu próbkę należy…

FLUCYTOZYNA

Flucytozyna jest to 5-fluorocytozyna. Wrażliwe komórki grzybów metabolizują ją do 5-fluorouracylu, antymetabolitu działającego również na komórki zwierzęce, który jest wbudowywany w RNA bądź hamuje…

Pole fizyczne wypromieniowane przez człowieka

Człowiek jest więc w takim układzie dynamiczną strukturą, do którego dociera cały szereg fal i pól różnego rodzaju, z różnej odległości. Ale też i emituje różne pola i fale na bliższą i dalszą…

Stres w życiu człowieka

W niektórych zawodach, stały dopływ stresów i potężnych konfliktów jest częścią składową wykonywanych obowiązków. Szefowie rządów, dyrektorzy koncernów i dużych instytucji, politycy, prawnicy,…

POGLĄDY NA UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

Podobnych do wyżej omówionej klasyfikacji poglądów na upośledzenie umysłowe mógłbym przytoczyć znacznie więcej. Na przykład M. Kościelska (1984) wyróżnia także trzy podejścia - biologiczne (w ramach…

Opanowanie mowy przez dziecko – dalszy ciąg

Opanowanie mowy wpływa w sposób istotny na spostrzegawczość dzieci. Poczynają one w swoich spostrzeżeniach wyodrębniać przedmioty. Wybierają ze zbioru najrozmaitszych zabawek pudełko bez względu na…

POWIKŁANIA SEPTYCZNE W BRZUCHU

Zakażenia chirurgiczne rozwijające się po leczeniu operacyjnym, urazie, jako powikłania pierwotnego lub wtórnego zapalenia otrzewnej, chorób współistniejących i immunosupresji stanowią odrębną grupę…

POJĘCIE INTERPERSONALNEJ PERSPEKTYWY BADAWCZEJ

Od początku tego rozdziału posługiwałem się pojęciami „interpersonalna perspektywa badawcza", „ujęcie interpersonalne" i „interpersonalny poziom analizy" bez bliższego określenia ich znaczenia. Teraz…

Leczenie insuliną

Leczenie insuliną ma również szerokie zastosowanie w przypadkach śpiączki cukrzycowej i przy współistniejących zakażeniach, czy poważnych chorobach infekcyjnych.

Odpoczynek i relaks – kontynuacja

Oczywiście dzięki wypoczynkowi możliwa jest doraźna poprawa samopoczucia. Tak np. nasza pacjentka Maria czuła się świetnie w czasie pobytu na wczasach zdrowotnych, na które wyjechała sama, bez męża i…