Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Stres w życiu człowieka

W niektórych zawodach, stały dopływ stresów i potężnych konfliktów jest częścią składową wykonywanych obowiązków. Szefowie rządów, dyrektorzy koncernów i dużych instytucji, politycy, prawnicy,…

POGLĄDY NA UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

Podobnych do wyżej omówionej klasyfikacji poglądów na upośledzenie umysłowe mógłbym przytoczyć znacznie więcej. Na przykład M. Kościelska (1984) wyróżnia także trzy podejścia - biologiczne (w ramach…

Opanowanie mowy przez dziecko – dalszy ciąg

Opanowanie mowy wpływa w sposób istotny na spostrzegawczość dzieci. Poczynają one w swoich spostrzeżeniach wyodrębniać przedmioty. Wybierają ze zbioru najrozmaitszych zabawek pudełko bez względu na…

POWIKŁANIA SEPTYCZNE W BRZUCHU

Zakażenia chirurgiczne rozwijające się po leczeniu operacyjnym, urazie, jako powikłania pierwotnego lub wtórnego zapalenia otrzewnej, chorób współistniejących i immunosupresji stanowią odrębną grupę…

POJĘCIE INTERPERSONALNEJ PERSPEKTYWY BADAWCZEJ

Od początku tego rozdziału posługiwałem się pojęciami „interpersonalna perspektywa badawcza", „ujęcie interpersonalne" i „interpersonalny poziom analizy" bez bliższego określenia ich znaczenia. Teraz…

Leczenie insuliną

Leczenie insuliną ma również szerokie zastosowanie w przypadkach śpiączki cukrzycowej i przy współistniejących zakażeniach, czy poważnych chorobach infekcyjnych.

Odpoczynek i relaks – kontynuacja

Oczywiście dzięki wypoczynkowi możliwa jest doraźna poprawa samopoczucia. Tak np. nasza pacjentka Maria czuła się świetnie w czasie pobytu na wczasach zdrowotnych, na które wyjechała sama, bez męża i…

Motywy działania

Z drugiej zaś strony należy zauważyć, że nie wszystkie ruchy celowe w tym sensie, że zdążają do osiągnięcia jakiegoś celu, są istotnie celowe ze względu na wynik. Tak np. małe dziecko może chcieć…