Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

PENICYLINY

Cechą strukturalną penicyliny jest połączenie pierścienia beta-laktamo- wego z tiazolidyną, tzw. pierścień penam. Wrażliwość na beta-laktamazy oraz wąski zakres działania są podstawowymi słabymi…

NORMALNA MIKROFLORA CZŁOWIEKA CZ. II

Główne skupisko bakterii tlenowych i beztlenowych znajduje się w przewodzie pokarmowym. Skład normalnej flory górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego ilustruje tabela 1-1. W jamie ustnej…

TOKSYCZNOŚĆ A MECHANIZM DZIAŁANIA

Aby działanie leku in vivo było skuteczne, musi się on charakteryzować wybiórczą toksycznością dla komórki drobnoustroju i brakiem toksyczności dla komórek gospodarza. Aby spełnić ten warunek,…

Przeciwnicy bioterapii

Przeciwnicy bioterapii twierdzą, że w ciężkich przypadkach potrzebne są silniejsze środki, że „Naprawdę nie ma żadnych prawdziwych osiągnięć bez cierpień i morderczego wysiłku - twierdzi prof.…

Prawda o dzieciństwie

Liczymy się z tym, że to wszystko może budzić wątpliwości u Czytelnika: - Mówicie albo o szczęśliwym dzieciństwie, które okazuje się nieszczęśliwe, albo znów ktcś ma myśli, o których nie wie, czy…

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

Płyn dializacyjny do badania bakteriologicznego pobiera się w dużej ilości, po czym zagęszcza przez wirowanie. Przejrzysty płyn zagęszcza się przez filtrację (18). Po zagęszczeniu próbkę należy…

FLUCYTOZYNA

Flucytozyna jest to 5-fluorocytozyna. Wrażliwe komórki grzybów metabolizują ją do 5-fluorouracylu, antymetabolitu działającego również na komórki zwierzęce, który jest wbudowywany w RNA bądź hamuje…

Pole fizyczne wypromieniowane przez człowieka

Człowiek jest więc w takim układzie dynamiczną strukturą, do którego dociera cały szereg fal i pól różnego rodzaju, z różnej odległości. Ale też i emituje różne pola i fale na bliższą i dalszą…