Odpoczynek i relaks – kontynuacja

Oczywiście dzięki wypoczynkowi możliwa jest doraźna poprawa samopoczucia. Tak np. nasza pacjentka Maria czuła się świetnie w czasie pobytu na wczasach zdrowotnych, na które wyjechała sama, bez męża i dzieci. Dolegliwości nerwicowe minęły, odzyskała humor, świetnie się bawiła. Jej radość znikła pod koniec pobytu, kiedy zaczęła myśleć o obowiązkach i przykrościach, które na nią czekają.

Czytaj dalej Odpoczynek i relaks – kontynuacja

Mity rozpowszechniane na temat bioterapeutów – kontynuacja

Jeśli więc pacjentka ma np. 15 zabiegów operacyjnych brodawczaka krtani (co rok lub częściej) i po kilku spotkaniach kontrola lekarska nie stwierdza jego wznowy, to zarzut o szkodzeniu pacjentom staje się demagogią. Trzeba z całą stanowczością powiedzieć, że bioterapeuta może jednak pomóc pacjentowi tylko do określonego stadium nowotworu, dlatego też postępowanie jego musi być bardzo ostrożne i wyważone. Wielokrotnie przy tym terapeuci kierują pacjentów na badania lekarskie, żądając rozpoznań, gdyż dotychczas, pod wpływem strachu, nie robili tego. Każdy ma tu swoje spostrzeżenia i swoją opinię na temat skuteczności leczenia nowotworów przez medycynę tradycyjną. Jest natomiast jedna grupa nowotworów, w której leczeniu nasi onkolodzy mają fantastyczne osiągnięcia. Są to przypadki, którymi przedtem zajmowali się bioterapeuci. Leczenie wszystkich pozostałych idzie różnie. Nie można więc twierdzić, że gdyby tylko pacjent przyszedł do lekarza wcześniej i nie tracił czas na szarlatana, zostałby wyleczony w szpitalu. Rozumowanie takie jest doprawdy mało eleganckie.

Czytaj dalej Mity rozpowszechniane na temat bioterapeutów – kontynuacja

Zanik guzów nowotworowych przy użyciu bioterapii – kontynuacja

Ze wszystkich pacjentek, które zgłaszają się do mnie z guzami piersi, szanse na pozbycie się ich mają jedynie te, u których guz pojawił się stosunkowo niedawno, gdy skóra w jego okolicy nie ma różowawych bądź ciemnych przebarwień i gdy nie ma wycieku, zwłaszcza obfitego. Przyjrzyjmy się przypadkowi, gdzie wielokrotnie w trakcie lektury będziemy mogli zadawać sobie pytanie, czy spotkaliśmy się ze sobą „za późno”, czy jeszcze nie. Jest to przypadek pani Zofii M. z Gdyni, której guz wielkości 7X7 cm miał być operowany.

Czytaj dalej Zanik guzów nowotworowych przy użyciu bioterapii – kontynuacja

Motywy działania

Z drugiej zaś strony należy zauważyć, że nie wszystkie ruchy celowe w tym sensie, że zdążają do osiągnięcia jakiegoś celu, są istotnie celowe ze względu na wynik. Tak np. małe dziecko może chcieć pochwycić promyk światła, co jest w gruncie czynnością niecelową ze względu na naturę światła. Aby więc scharakteryzować jakiś ruch jako zamierzony, musimy mieć pewność, że jest on ruchem świadomym. Ponadto obok świadomego zamiaru musi istnieć dążenie do wykonania tego zamiaru. Sam zamiar bez czynnego dążenia do jego realizacji pozostaje w sferze zjawisk świadomości, ale nie ujawnia się na zewnątrz.

Czytaj dalej Motywy działania

Konflikty jawne i ukryte

Jak z tego widać, Maria rzeczywiście nie miała sporów, zatargów ani kłótni rodzinnych, czyli tego, co nazwalibyśmy jawnymi konfliktami. Przyszła do nas właśnie z takim przekonaniem. Po dłuższej rozmowie, kiedy uznała, że może sobie pozwolić na większą szczerość, okazało się, że za tą pozorną ciszą ukrywa się wiele konfliktowych przeżyć. Między nią a najbliższymi osobami istniały, wracając do sformułowania podanego poprzednio, „niezgodności i sprzeczności”. Konflikty te były ukryte.

Czytaj dalej Konflikty jawne i ukryte

Zastrzeżenia wobec leczenia przy nerwicy

Można tego uniknąć, jeśli ktoś nie opiera się na samej tylko wierze, ale jest również gotów wytrzymać przykre chwile i trudne okresy w leczeniu. Jednym słowem, jeśli chęć wyleczenia się będzie na tyle silna, że pozwoli mu na wytrwanie w leczeniu, mimo przeżywanych rozczarowań i trudności.

Czytaj dalej Zastrzeżenia wobec leczenia przy nerwicy

Miażdżyca – zmiany anatomiczne i mikroanatomiczne

Miażdżyca jest uogólnioną lub też specyficznie umiejscowioną chorobą naczyń krwionośnych. Uogólnioną, to znaczy występującą w wielu miejscach organizmu ludzkiego. Umiejscowioną, to znaczy występującą w pewnych określonych narządach wewnętrznych, takich jak, na przykład, mięsień sercowy, centralny układ nerwowy, naczynia tętnicze kończyn dolnych i naczynia krwionośne jamy brzusznej.

Czytaj dalej Miażdżyca – zmiany anatomiczne i mikroanatomiczne

Ingerecja fali akustycznej w organizm ludzki

Wszystkie gatunki ziemskie wraz z człowiekiem w trakcie rozwoju ewolucyjnego poznały jedynie energię słoneczną i w mniejszym stopniu – dzięki tłumiącemu działaniu atmosfery – kosmiczną oraz promieniowanie z głębi Ziemi. I tylko do nich ewolucyjnie się przystosowały. I tak, przed nadwyżką promieniowania słonecznego zwierzęta chroni ich sierść, a człowieka pigment zwany melaniną albo po prostu jego ubranie.

Czytaj dalej Ingerecja fali akustycznej w organizm ludzki