Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Niesienie pomocy dzieciom alkoholików

Aby podjąć właściwe formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej lub materialnej, niezbędne jest zebranie pełnych informacji o dzieciach zagrożonych alkoholizmem, zaniedbanych, a nawet deprawowanych. W…

Niezadowolenie z siebie rodzi poczucie winy

Postawa taka z kolei utrudnia mu kontakty z przyjaciółmi i środowiskiem, w którym żyje. Zanikają dotychczasowe zainteresowania, a nowo powstałe wiążą się tylko z alkoholem. Zmienia się stosunek do…

POCHODNE IMIDAZOLU I TRIAZOLU

Związki te, nazywane niekiedy w piśmiennictwie anglosaskim „azolami” (terminu takiego nie ma w nazewnictwie chemicznym), stanowią największe osiągnięcie chemioterapii przeciwgrzybiczej w ostatnich…

MODELE FARMAKOKINETYCZNE

Prawidłowe leczenie wymaga uwzględnienia zasad farmakokinetyki. W celu właściwej interpretacji danych kinetycznych, także zawartych w niniejszej książce, konieczna jest jednak znajomość podstawowych…

INNE NARZĄDY ZMYSŁOWE

Organem węchu u człowieka są zakończenia nerwowe ukryte w błonie śluzowej nosa i reagujące na zawiesiny substancji, znajdujące się w powietrzu. Organem smakowym u dziecka do roku dziesiątego jest…

Twoje zdrowie w Twoim ręku

Od pierwszego wydania mej pracy, minęło wiele lat, które zmieniły naturalną koleją rzeczy punkt widzenia autora na niektóre zagadnienia kliniczne. Jego początkowy entuzjazm i podziw dla niezwykłych…

ROPNE ZAPALENIE ŻYŁ MIEDNICY MNIEJSZEJ

Drobnoustroje wywołujące te zakażenia pochodzą najczęściej z jamy ustnej i gardła. Do najczęściej izolowanych szczepów należy S. aureus, a następnie paciorkowce tlenowe i beztlenowe, H. influenzae i…