Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Niezadowolenie z siebie rodzi poczucie winy

Postawa taka z kolei utrudnia mu kontakty z przyjaciółmi i środowiskiem, w którym żyje. Zanikają dotychczasowe zainteresowania, a nowo powstałe wiążą się tylko z alkoholem. Zmienia się stosunek do rodziny, pojawia się poczucie, nieprzydatności i braku zrozumienia u bliskich.

Aspekt społeczny, to także częste naruszanie norm współżycia pod wpływem alkoholu, np. takie niepożądane zjawiska, jak chuligaństwo, kradzieże, udział w gangach i bandach młodzieżowych i inne. Powszechnie podkreśla się, że wśród młodzieży z rodzin alkoholików, która żyje pod ustawicznym działaniem negatywnych, demoralizujących przykładów własnego domowego środowiska, trudności wychowawcze występują o wiele częściej.

Jak wynika z wieloletnich obserwacji medycznych, młodociani alkoholicy są niesłychanie trudni do leczenia, a nawet kiedy je podejmują – rokowanie jest niemal z reguły niepomyślne. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ leczenie odwykowe alkoholików polega nie tylko na zahamowaniu dalszego picia, ale w głównej mierze na psychokorekcji, której zadaniem jest zmiana postaw i postępowania (wiodących właśnie do picia), na przywróceniu człowiekowi właściwego systemu wartościowania. A przecież jeśli nie został on w najważniejszym okresie życia w ogóle wykształcony, bądź ukształtowany nieprawidłowo – nie istnieją żadne szanse rekonstrukcji. ‚

Z przśdstawionych powyżej rozważań wynika, że alkoholizm stanowi chorobę o cechach społecznych, ludzi zaś, którzy nań chorują, trzeba leczyć. Do wyleczenia ich potrzebni są lekarze specjaliści i przebycie odpowiedniej kuracji w otwartych lub nawet zamkniętych zakładach.

Ugruntowanie wśród szerokich rzesz młodzieży zrozumienia zgubnych następstw picia napoi alkoholowych stanowić powinno jeden z najważniejszych celów organizacji społecznych, szkoły, nauczycieli i rodziców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.