Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Motywy działania

Z drugiej zaś strony należy zauważyć, że nie wszystkie ruchy celowe w tym sensie, że zdążają do osiągnięcia jakiegoś celu, są istotnie celowe ze względu na wynik. Tak np. małe dziecko może chcieć pochwycić promyk światła, co jest w gruncie czynnością niecelową ze względu na naturę światła. Aby więc scharakteryzować jakiś ruch jako zamierzony, musimy mieć pewność, że jest on ruchem świadomym. Ponadto obok świadomego zamiaru musi istnieć dążenie do wykonania tego zamiaru. Sam zamiar bez czynnego dążenia do jego realizacji pozostaje w sferze zjawisk świadomości, ale nie ujawnia się na zewnątrz.

Z tego wynika, że w ruchach zamierzonych lub – jak je nazywamy – dowolnych kierowniczą rolę odgrywa świadomość. Zamiary zaś wykonywania jakichkolwiek ruchów nie powstają w świadomości z niczego, lecz są uwarunkowane motywami.

Odróżnienie ruchów dowolnych i dążeń nie wyjaśnia jeszcze genezy tych dążeń. W jaki sposób one powstają? Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych analiz, należy przedstawić dialektykę rozwoju jednostki. Materialistyczna dia- lektyka rozwoju społecznego ukazuje proces rozwoju jako narastanie sprzeczności między potrzebami społecznymi a możliwościami ich zaspokajania, między koniecznością opanowania zjawisk przyrody a niedostatkiem naukowej wiedzy lub narzędzi technicznych, między wzrostem społecznych aspiracji a rzeczywistymi możliwościami gospodarki i techniki. Sprzeczność i powstające stąd napięcie wyzwalają działania społeczne zmieniające warunki życia społecznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.