Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

LECZENIE NIEPOWIKŁANEGO ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH CZ. II

Wydaje się więc, że leczenie zakażenia bezobjawowego wywołanego przez E. coli u większości kobiet, szczególnie u kobiet w wieku podeszłym, nie jest uzasadnione, zwłaszcza jeśli nie następuje po nim długotrwała profilaktyka nawrotu. Bezobjawowy bakteriomocz wymaga natomiast leczenia u chorych na cukrzycę, u ciężarnych, mężczyzn i u dzieci oraz zawsze wówczas, gdy powodują go bakterie rozkładające mocznik (zakażenie zasadotwórcze).

W razie nawrotów niepowikłanego zakażenia u kobiet trzeba rozważyć celowość przewlekłego podawania leków. Jest to uzasadnione, jeśli nawroty występują często. Zakażenia nawracające rzadziej niż co 6 miesięcy nie wymagają takiego postępowania. W leczeniu zapobiegawczym zastosowanie mają leki, które stwarzają najmniejsze ryzyko wystąpienia oporności, są mało toksyczne i tanie. Podaje się je raz dziennie, najlepiej wieczorem. Lekiem z wyboru jest nitrofurantoina i kotrimoksazoł.

U kobiet, u których nawroty zakażenia są związane z aktywnością płciową, można im zapobiec przez stosowanie leku przeciwbakteryjnego (np. ni- trofurantoiny) jednorazowo przed stosunkiem (11, 23).

W ostatnich latach w zapobieganiu nawrotom zakażenia dróg moczowych stosuje się pewne formy immunoterapii. W tym celu podaje się leki o wyraźnym działaniu immunostymulującym lub preparaty składające się z częściowo oczyszczonych bądź całkowicie czystych antygenów bakteryjnych (13, 15, 29). Lekiem z tej grupy jest np. Uro-Vaxom, zawierający liofilizowane immunostymulujące frakcje izolowane z E. coli. Lek podaje się doustnie przez 3 miesiące. Uro-Vaxom wzmaga humoralną oraz komórkową obronność immunologiczną ustroju przez stymulację limfocytów T, aktywację ma- krofagów oraz indukcję endogennego interferonu. Korzystne działanie tego leku, wyrażające się zmniejszeniem częstości nawrotów zakażenia układu moczowego, utrzymuje się do 3 miesięcy od zakończenia leczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.