Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Leczenie nerwic zależne od przyczyn

Jak wynika z poprzednich rozdziałów, na wystąpienie dolegliwości lub trudności nerwicowych składać się mogą różne przyczyny, a samopoczucie pacjenta zależy od wielu czynników. Ich znaczenie pokrótce omawialiśmy, starając się przedstawić także głębsze uwarunkowania zaburzeń nerwicowych. Problemy te są trudne i złożone, wymagają wnikliwego podejścia i ostrożnego wyciągania wniosków. Nie ulega chyba kwestii, że powołana jest do tego jedynie osoba, która z racji swego przygotowania zawodowego ma możliwość obiektywnej oceny stanu pacjenta. Każdy człowiek jest bowiem inny, tak samo różne mogą być nerwice. Tylko osoba fachowa jest w stanie ocenić, jakie czynniki w danym przypadku odgrywają rolę zasadniczą, jaką należy przyjąć metodę postępowania, aby zlikwidować dolegliwości nerwicowe i ich przyczyny. Tak więc odpowiedź na pytanie: „co jest przyczyną mojej nerwicy?” radzimy pozostawić lekarzowi. Szperanie w podręcznikach, czy dochodzenie tego samemu w inny sposób może przynieść więcej szkody niż pożytku, na przykład opóźniając podjęcie właściwego leczenia.

Pamiętając o tym, jak złożone i niejednolite są przyczyny nerwic, unikniemy zaskoczenia widząc, z jak różnymi opiniami mogą się spotkać poszczególni pacjenci zgłaszający się do leczenia.

Wiemy już, że dolegliwości nerwicowe naśladować mogą do złudzenia inne choroby i że zdarza się to dość często. Nie należy jednak zapominać o sytuacji odwrotnej, kiedy fizyczne schorzenie może mieć istotny wpływ na wystąpienie objawów nerwicowych w sferze psychicznej lub fizycznej. Niebezpieczeństwa pomyłek zarówno co do rozpoznania, jak i co do terapii uniknąć można jedynie wówczas, gdy od razu zasięgniemy opinii lekarskiej i zastosujemy się do otrzymanych zaleceń. Przewlekłe cierpienia fizyczne, zwłaszcza takie, które w znacznym stopniu zakłócają tok normalnego życia, powodować mogą zaburzenia funkcji nerwowych i psychicznych. Te z kolei nie tylko pogarszają samopoczucie chorego i zakłócają jego kontakty z otoczeniem, ale również wpływać mogą na obraz i nasilenie podstawowego schorzenia. W takich sytuacjach w postępowaniu leczniczym uwzględnione zostaną same dolegliwości nerwicowe, jak i sprawa je warunkująca oraz jej konsekwencje dla całego życia pacjenta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.