Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Leczenie nerwic na oddziale

Leczenie nerwic może być prowadzone nie tylko w poradniach, w warunkach ambulatoryjnych, ale również na oddziałach różnego typu. Mogą to być oddziały typu sanatoryjnego lub oddziały, na których leczy się inne schorzenia, w tym oddziały psychiatryczne. Stwarzane są także specjalne oddziały lub ośrodki przeznaczone wyłącznie do leczenia pacjentów nerwicowych. Zwykle stwarzane są tam określone warunki, czasem przybierające charakter reżymu leczniczego, w ramach których stosowane być mogą specjalnie pomyślane formy terapii.

Tego rodzaju leczenie nerwic może trwać różnie długo zależy to od założeń terapeutycznych oddziału i od indywidualnych wskazań. Leczenie odbywa się wtedy w mniejszej lub większej izolacji od życia. W zasadzie cały okres pobytu pacjent spędza na oddziale lub w jego sąsiedztwie, od czasu do czasu tylko widuje się z rodziną. W niektórych przypadkach taka izolacja od życia, czasem oczywiście leczniczo jak najbardziej uzasadniona, nie jest korzystna. Z tą myślą tworzone są tzw. oddziały dzienne, na których pacjenci przebywają jedynie do popołudnia, a mieszkają właściwie w domu. Warunki tego oddziału stwarzają możliwość wykorzystania różnych form leczenia, na które brakować może miejsca lub czasu w leczeniu w przychodni, nie stwarzając tej izolacji od normalnego życia, co na oddziale całodobowym.

W warunkach oddziału dla leczenia nerwic znajdować mogą szerokie zastosowanie metody stosowane w leczeniu ambulatoryjnym, a poza tym istnieje możliwość zastosowania dodatkowych metod i specjalnych zabiegów. Jednocześnie, co ważniejsze, w leczeniu zamkniętym (tak je nazywamy, choć oddziały dla nerwic mogą w niczym nie przypominać zamkniętych oddziałów psychiatrycznych, a nawet różnić się mogą od zwykłych oddziałów szpitalnych) zwiększają w inny sposób możliwość oddziaływania leczniczego. Przede wszystkim istnieje większa sposobność do kontaktów z lekarzem i personelem leczącym. Dzięki temu mogą być prowadzone zajęcia terapeutyczne różnego typu, psychoterapia indywidualna lub grupowa. Mogą być stosowane metody, których zadaniem jest zmiana nerwicowych sposobów reagowania pacjenta. Niektóre z nich można by określić jako oduczanie nerwicowych nawyków – za pomocą określonego postępowania zamienia się je na prawidłowe sposoby reagowania. Dzięki temu, że pacjent przebywa z innymi ludźmi, możliwe jest wspólne radzenie sobie z trudnościami, korzystanie z pomocy innych i współdziałanie na różnych odcinkach. W ramach małej społeczności, jaką stanowią, pacjenci i personel oddziału, możliwe jest dyskutowanie spraw porządkowych i organizacyjnych, a także ujawniających się w życiu codziennym ważnych dla poszczególnych pacjentów problemów. Życie na takim oddziale w połączeniu ze stosowanym leczeniem umożliwia doprowadzenie do takich zmian w samopoczuciu i zachowaniu pacjenta, które umożliwią mu lepsze rozwiązywanie jego nerwicowych trudności po powrocie do normalnego życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.