Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

KLINIKA I ROZPOZNANIE ZAPALENIA OTRZEWNEJ CZ. II

W zapaleniu otrzewnej spowodowanym zawałem lub zatorem krezki i następczą rozległą martwicą ściany jelita w obrazie klinicznym dominują objawy ogólne spowodowane kwasicą metaboliczną, natomiast objawy brzuszne są ograniczone (2, 32). Ograniczone zapalenie otrzewnej wokół zmienionych zapalnie narządów ma zwykle mniej gwałtowny przebieg, z wyjątkiem przypadków pęknięcia ropnia. U chorych leczonych steroidami i w innych postaciach immunosupresji początkowo objawy kliniczne „ostrego brzucha” mogą być zamaskowane, dopiero pęknięcie ropnia czy przedziurawienie ściany jelita powoduje gwałtowną progresję choroby w kierunku wstrząsu. Podobnie bóle brzucha i obrona mięśniowa mogą być słabo nasilone u chorych z osłabionymi powłokami jamy brzusznej, w tym we wczesnym okresie po porodzie, u chorych z wodobrzuszem spowodowanym marskością wątroby i w stanach znacznego niedożywienia (2).

W badaniach laboratoryjnych, zwykle już w początkowym okresie, stwierdza się podwyższoną leukocytozę (< 15 000/ml), ze zwiększoną liczbą leukocytów obojętnochłonnych i limfopenią. W szczególnie ciężkich przypadkach może występować leukopenia. Odwodnienie zwykle uwidacznia się zwiększonymi wartościami hematokrytu i mocznika we krwi. W rozwiniętej postaci choroby stwierdza się zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, z hiponatremią i hipokalcemią.

Istotnym badaniem dodatkowym w zapaleniu otrzewnej może być przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej wykonane w pozycji stojącej. We wszystkich postaciach niedrożności w rozdętych pętlach jelitowych stwierdza się charakterystyczne poziomy płynu spowodowane zalegającą treścią jelitową (ryc. 13-1). Obecność powietrza pod przeponą może być pomocna w rozpoznaniu przedziurawienia górnego odcinka ściany przewodu pokarmowego, a jednoczesna obecność wysięku w kącie przeponowo-żebrowym jest charakterystyczna dla ropnia podprzeponowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.