Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

INNE NARZĄDY ZMYSŁOWE

Organem węchu u człowieka są zakończenia nerwowe ukryte w błonie śluzowej nosa i reagujące na zawiesiny substancji, znajdujące się w powietrzu. Organem smakowym u dziecka do roku dziesiątego jest cała jama ustna, u człowieka dorosłego koniec górnej części języka, podniebienie miękkie, tylna strona gardła i okolice przełyku. We wszystkich tych miejscach znajdują się brodawki smakowe o różnych kształtach. W ściankach brodawek są kubki smakowe, a w nich wiązki komórek zwane pęczkiem smakowym. W każdej z tych komórek znajdują się włókienka nerwu języ- kowo-połykowego. Na włókienka te działają rozpuszczone w ślinie pokarmy. Zależnie od rodzaju pokarmu otrzymujemy wrażenia smakowe w czterech rodzajach: słony, gorzki, kwaśny, słodki. Wszelkie inne smaki są rezultatem współdziałania i mieszania wrażeń węchowych ze smakowymi i dotykowymi.

Skóra zaopatrzona jest w kilka różnych rodzajów zakończeń nerwowych służących do odbierania wrażeń. W dolnej warstwie naskórka znajdują się wolne zakończenia nerwowe w postaci okrągłych płytek. W brodawkach skóry właściwej znajdują się dość duże, gdyż dochodzące do trzech mm długości, ciałka owalne. Oprócz tego w dolnych warstwach skóry przebiegają jeszcze sploty nerwowe.

Skóra nie jest jednakowo unerwiona na całej swej powierzchni. Nie wszystkie też zakończenia nerwowe są w jednakowej proporcji rozsiane po skórze (rys. 6). Najbardziej unerwione są dłonie, stopy, twarz i narządy rozrodcze. Zakończenia nerwowe w skórze dają nam wrażenie dotyku i nacisku, temperatury (ciepła, zimna), bólu (rys. 7), świerzbienia i łechtania. Od zakończeń nerwowych w skórze pobudzenia biegną po obwodowych drogach nerwowych do centralnego układu nerwowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.