Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Hospitalizacja w przypadku zapalenia wsierdzia – kontynuacja

Czas stosowania chemioterapii w leczeniu infekcyjnego zapalenia wsier- dzia, zgodnie z tradycją, powinien być nie krótszy niż 6 tygodni w niepowi- kłanej postaci choroby przez ostatnie 2 tygodnie leczenia antybiotyki można stosować doustnie. Chorzy operowani (z powodu wymiany zastawki lub innej operacji naprawczej) podczas czynnego procesu zapalnego we wsierdziu, widocznego śródoperacyjnie, powinni być leczeni nie krócej niż 4 tygodnie, niezależnie od czasu stosowania antybiotyku przed operacją. W przypadku ropnia, dużego nacieku zapalnego i zmian destrukcyjnych leczenie powinno być dłuższe, od 6 do 8 tygodni.

Leczenie chirurgiczne zapalenia wsierdzia. Wskazania do leczenia operacyjnego w czynnej postaci zapalenia wsierdzia na własnych i na sztucznych zastawkach są zbliżone. Do powszechnie akceptowanych wskazań do leczenia operacyjnego infekcyjnego zapalenia wsierdzia na naturalnych zastawkach należą: 1) oporna na leczenie postępująca niewydolność serca, 2) ropień oko- łozastawkowy, 3) nieskuteczne leczenie, ustalone na racjonalnych zasadach i prawidłowo prowadzone, 4) zakażony tętniak, 5) zatorowość objawiająca się klinicznie i 6) etiologia grzybicza (3, 11). Jeżeli ustalono wskazania kliniczne do chirurgicznego leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia, nie należy opóźniać planowanej operacji z powodu nie zakończonej antybiotykoterapii. Ryzyko septycznych powikłań i niewydolności serca jest w tej sytuacji bardziej realne niż spodziewany efekt terapeutyczny po leczeniu zachowawczym (28).

Wskazania do leczenia operacyjnego infekcyjnego zapalenia wsierdzia na sztucznych zastawkach częściej są ustalane w trybie pilnym, a jednocześnie podjęcie decyzji o powtórnej operacji u ciężko chorego po wszczepieniu zastawek jest trudne. Przyjęte wskazania do wymiany zastawki podczas aktywnej postaci choroby na sztucznych zastawkach są następujące: 1) postępująca niewydolność serca spowodowana dysfunkcją zastawki, 2) przeciek okołoza- stawkowy, 3) nieskuteczna chemioterapia i nawrót choroby, 4) rozległe wegetacje i zmiany zapalne powodujące zwężenie lub niedrożność ujścia zastawki, 5) etiologia grzybicza (10, 31).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.