Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Jak funkcjonują odruchy warunkowe na świecie

Odruch warunkowy zaniknie, jeśli od czasu do czasu nie będzie podtrzymywany przez powtarzanie sytuacji, w której się ukształtował, to znaczy przez ponowne, jednoczesne działanie na organizm bodźca bezwarunkowego i bodźca warunkowego.

U człowieka mającego najbardziej rozwinięty system nerwowy najłatwiej kształtują się odruchy warunkowe i odpowiadające im związki czasowe. Tak samo jak u zwierząt powstają one u człowieka w trakcie indywidualnego życia. Wiemy np. że u człowieka zgłodniałego sam widok albo też zapach pożywienia wywołuje wydzielanie się śliny. Jest to typowy odruch warunkowy. Wydzielanie śliny i soków trawiennych następuje zanim rozpoczyna się jedzenie i jest przykładem reakcji odruchowej, z którą związane są przeżycia głodu i apetytu.

Odruchy bezwarunkowe są to więc trwałe odruchy wrodzone albo, jak mówi Pawłów, stałe związki czynnika zewnętrznego z określoną reakcją ustroju, związane z podstawowymi życiowymi funkcjami organizmu: odżywianiem, oddychaniem, krwioobiegiem itp. Centra nerwowe tych odruchów mieszczą się w tzw. jądrach podkorowych wielkiego mózgu.

Odruchy warunkowe są to odruchy powstające w ciągu życia jednostki iw wyniku działania rozlicznych bodźców środowiska, gdy bodźce bezwarunkowe sprzęgają się z warunkowymi.

Odruchy warunkowe powstają w korze mózgowej. Z tego powodu Pawłów nazywał korę mózgową organem kształtowania odruchów warunkowych. Kształtowanie się odruchów warunkowych zapewnia zwierzęciu lepsze przystosowanie się do środowiska i jego zmienności. Oczywiście, nie wszystkie bodźce środowiska wywołują powstawanie odruchów warunkowych, lecz tylko te, które przez pewien okres działają razem z bodźcami bezwarunkowymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.