Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

FLUCYTOZYNA

Flucytozyna jest to 5-fluorocytozyna. Wrażliwe komórki grzybów metabolizują ją do 5-fluorouracylu, antymetabolitu działającego również na komórki zwierzęce, który jest wbudowywany w RNA bądź hamuje syntetazę tymidylanową, prowadząc do hamowania syntezy DNA. W komórkach zwierzęcych flucytozyna nie ulega przemianie do 5-fluorouracylu, co jest powodem selektywności leku.

Zakres działania. Flucytozyna jest klinicznie aktywna wobec Candida sp., Cryptococcus neoformans, Torulopsis glabrata. Stopień wrażliwości zależy od stosowanej metody oznaczeń i nie koreluje z wynikami klinicznymi.

Oporność, rozwijająca się zwłaszcza w przebiegu monoterapii flucytozyną kandydiazy i kryptokokozy prowadzi do zwiększenia MIC nawet 150-krotnie i może mieć charakter transportowy bądź metaboliczny. U Candida występują również inne mechanizmy oporności o nie wyjaśnionym znaczeniu klinicznym.

Farmakokinetyka. Flucytozyną wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego. Objętość dystrybucji jest w przybliżeniu równa objętości wody ustrojowej, wiązanie z białkiem jest minimalne. Około 80% leku wydala się w postaci nie zmienionej przez nerki. Okres półtrwania wynosi 3 – 6 h, w niewydolności nerek może przedłużyć się nawet do 200 h i zmusza do modyfikacji dawki, tak aby maksymalne stężenia wynosiły 50 – 100 /zg/ml. Flucytozyną jest usuwana przez hemodializę. Chorzy dializowani powinni otrzymywać pojedynczą dawkę 37,5 mg po dializie (5).

Stężenie flucytozyny w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi 65 – 90% stężenia w surowicy. Działania niepożądane. Flucytozyną może powodować depresję szpiku z leukopenią i trombocytopenią. Ryzyko zwiększają schorzenia hematologiczne, a także radioterapia i leki uszkadzające szpik, stosowane jednocześnie lub w przeszłości. Niekiedy pojawiają się wysypki, nudności, wymioty, biegunki, u około 5% leczonych – wzrost stężenia enzymów wątrobowych w surowicy, ustępujący po zakończeniu leczenia. Objawy toksyczne występują częściej u chorych na AIDS lub z azotemią oraz gdy stężenie leku we krwi przekracza 100 yu,g/ml.

Wskazania. Flucytozyną jest stosowana z reguły w skojarzeniu z amfote- rycyną B. co zmniejsza szansę na rozwój oporności i pozwala na zmniejszenie dawki amfoterycyny do 0,3 mg/kg. Przeciętna dawka flucytozyny wynosi 100 – 150 mg/kg doustnie w 4 dawkach podzielonych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.