Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!
przeglądanie Kategoria

Medycyna

ELIMINACJA W ORGANIŹMIE

Biotransformacja w wątrobie nie jest zwykle główną drogą eliminacji leków chemioterapeutycznych, choć niektóre antybiotyki (np. amoksycylina czy klindamycyna) są metabolizowane w dość znacznym…

Rosnąca samodzielność myślenia

Szukając wyjścia z sytuacji, których często sami nie rozumieją, młodzi wpadają niejednokrotnie w sceptycyzm, a nawet pesymizm i negację wartości stworzonych i propagowanych przez dorosłych. Jest to…

Wywiad profesora Bogusława Halikowskiego

Wypada chyba odrzucić założenie, że owa klientela prywatna to osoby na tyle niedorozwinięte, aby nie potrafiły ocenić, czyje działanie bardziej im pomaga - wysokiej klasy specjalisty, zajmującego się…

ZAPALENIE TKANKI ŁĄCZNEJ (CELLULITIS) CZ. II

W proces zapalny w różnym stopniu są wciągnięte naczynia i węzły chłonne. Na zmienionej zapalnie skórze mogą być widoczne pęcherze wypełnione su- rowiczo-brunatnym płynem, zwłaszcza jeżeli jest duży…

Niesienie pomocy dzieciom alkoholików

Aby podjąć właściwe formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej lub materialnej, niezbędne jest zebranie pełnych informacji o dzieciach zagrożonych alkoholizmem, zaniedbanych, a nawet deprawowanych. W…

Niezadowolenie z siebie rodzi poczucie winy

Postawa taka z kolei utrudnia mu kontakty z przyjaciółmi i środowiskiem, w którym żyje. Zanikają dotychczasowe zainteresowania, a nowo powstałe wiążą się tylko z alkoholem. Zmienia się stosunek do…