Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

Pulsoksymetr do mierzenia

To urządzenie, które pozwala określić puls oraz zmierzyć nasycenie krwi tlenem. Są różne rodzaje tego urządzenia – napalcowe, średnich rozmiarów oraz duże. Rozpiętość rozmiarów oraz cen jest spora –…

ZAKAŻENIA W TRANSPLANTOLOGII

Zakażenie jest istotną przyczyną powikłań, powodem hospitalizacji i oprócz powikłań krążeniowych, najczęstszą przyczyną zgonów chorych po przeszczepieniu narządu. Występowanie powikłań zmniejsza się…

Tkanka mięśniowa w organizmie ludzkim

Wspomniałem w tym rozdziale o nieuleczalności dystrofii i rdzeniowego zaniku mięśni, ale przecież takich chorób mięśni jest więcej. Nie znamy też przyczyn ich powstawania. Ba, w przebiegu niektórych…

JAK SIĘ POZBYĆ INNYCH NAŁOGÓW?

Każdy niepożądany nałóg lub nawyk - alkoholizm, przejadanie się, hazard, gryzienie paznokci, skręcanie włosów - można zaatakować w ten sposób. Konwersacją subiektywną zaszczep motywację do skończenia…

PENICYLINY

Cechą strukturalną penicyliny jest połączenie pierścienia beta-laktamo- wego z tiazolidyną, tzw. pierścień penam. Wrażliwość na beta-laktamazy oraz wąski zakres działania są podstawowymi słabymi…

NORMALNA MIKROFLORA CZŁOWIEKA CZ. II

Główne skupisko bakterii tlenowych i beztlenowych znajduje się w przewodzie pokarmowym. Skład normalnej flory górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego ilustruje tabela 1-1. W jamie ustnej…