Baza wiedzy z zakresu medycyny estetycznej, ogólnej i chińskiej. Najlepszy Portal!

MODELE FARMAKOKINETYCZNE

Prawidłowe leczenie wymaga uwzględnienia zasad farmakokinetyki. W celu właściwej interpretacji danych kinetycznych, także zawartych w niniejszej książce, konieczna jest jednak znajomość podstawowych…

INNE NARZĄDY ZMYSŁOWE

Organem węchu u człowieka są zakończenia nerwowe ukryte w błonie śluzowej nosa i reagujące na zawiesiny substancji, znajdujące się w powietrzu. Organem smakowym u dziecka do roku dziesiątego jest…

Twoje zdrowie w Twoim ręku

Od pierwszego wydania mej pracy, minęło wiele lat, które zmieniły naturalną koleją rzeczy punkt widzenia autora na niektóre zagadnienia kliniczne. Jego początkowy entuzjazm i podziw dla niezwykłych…

ROPNE ZAPALENIE ŻYŁ MIEDNICY MNIEJSZEJ

Drobnoustroje wywołujące te zakażenia pochodzą najczęściej z jamy ustnej i gardła. Do najczęściej izolowanych szczepów należy S. aureus, a następnie paciorkowce tlenowe i beztlenowe, H. influenzae i…

Leczenie chirurgiczne gardła – dalszy opis

Ostre ropne zapalenie ślinianki w pierwszych dniach wymaga intensywnej chemioterapii lub leczenia chirurgicznego. W 90% przypadków zakażenie jest wywołane przez S. aureus, w pozostałych 10% przez 5.…

Nawrócenie się nowotworu – kontynuacja

Pani Klara, która miała 56 lat, w rzeczywistości wyglądała znacznie starzej. Teraz jednak upływ czasu jakby się w stosunku do niej wyraźnie przyspieszył. Posiwiała znacznie, wyostrzyły się jej rysy…

Matki dzieci z zespołem Downa

Częściowo wniosek ten potwierdzają inne badania. Na przykład C. S. Ricci (1970) wykazał, że matki dzieci z zespołem Downa są bardziej akceptujące i bardziej pozytywnie ustosunkowane do opiekowania…

Choroby układu pokarmowego – kontynuacja

Dziś, patrząc w jakie codzienne piekło zamieniają każdy dzień swoim najbliższym w rodzinie bądź współpracownikom w pracy, z żalem uświadamiam sobie, o ile nasz dzień powszedni byłby spokojniejszy i…